Odoo + afbeelding en tekst

#getitdone


In4care ondersteunt innovatieve oplossingen die (potentieel) een impact hebben in de zorg- en welzijnssector. Initiatieven uit start-ups, bedrijven en organisaties kunnen een zorgproeftuin vinden (Happy Aging), en initiatieven ontstaan op de werkvloer kunnen extra ondersteuning krijgen via de projectoproep (Zorgvinding. )

Bedrijfs- of zorgleden krijgen een korting aangeboden om een zorgproeftuin op te zetten. Deelname aan de Zorgvinding is voorbehouden aan onze zorg -en welzijnsleden.  Wil je ondersteuning voor het realiseren van een zorginnovatie, wordt dan nu lid.


WORD LID

DE ZORGPROEFTUIN

Happy Aging faciliteert met de zorgproeftuin een interactieve, real lifetestomgeving  voor bedrijven en (zorg)organisaties. Het brengt bedrijven,  zorgorganisaties, kennisinstellingen, eindgebruikers en internationale  partners samen om een antwoord te vinden op de huidige en toekomstige  noden in de zorg.  

Een idee, prototype of dienst is maar zoveel waard als de waardering van de  eindgebruiker. Daarom plaatst de Happy Aging proeftuin de eindgebruiker  centraal. Samen met patiënten, mantelzorgers en/of zorgverleners kan men  een idee creëren, het prototype uittesten, en het commercieel model af toetsen.

Odoo • Tekst en afbeelding
Odoo • Tekst en afbeelding

Gebruikersgerichte zorginnovaties worden zo sneller gerealiseerd en kwaliteitsvoller geïmplementeerd op de zorgwerkvloer. in4care neemt met deze zorgproeftuin  zowel deel aan lokale projecten als aan verschillende internationale  projecten. Sinds de start van de Happy aging zorgproeftuin zijn al tal van  projecten uitgetest, gaande van innovatieve oplossingen voor hartziektes,  therapietrouw, mobiliteit, valdetectie, incontinentie, slaapapneu, tremor,  dementie, boodschappen doen, en vele anderen.

Heb je zelf een zorginnovatie die je in een real-life setting wenst te testen,  contacteer ons dan via onderstaand formulier.

DE ZORGVINDING

De Zorgvinding is een jaarlijkse wedstrijd die innovatieve oplossingen vanuit de zorg begeleid en financieel ondersteunt. Op deze manier kunnen de innovaties die ontwikkeld zijn voor en door ‘zorghelden’ breder geïmplementeerd worden op de werkvloer en duurzaam verankerd in de sector.

Elk zorglid kan één of meerdere innovatieve oplossingen indienen die  de zorg beter, efficiënter en menselijker maken.  Het is belangrijk dat zorgvindingen een draagvlak in en impact hebben op de zorgsector in Vlaanderen & Brussel. Het is daarom wenselijk dat deze Zorgvindingen - met deze betrokkenheid van in4care - niet alleen haalbaar maar ook schaalbaar kunnen zijn.

Laureaten van de Zorgvinding worden bekend gemaakt op het jaarlijkse zorgfestival Inspire Health & Care. Daar ontvangen de winnaars een financiële impuls die kan oplopen tot 10.000 EURO. Daarna kan men ook genieten van een volle dag coaching, opgezet in samenwerking met VLAIO, Bluehealth Innovation Center & imec istart. Tenslotte stelt in4care de eigen TV opname studio ter beschikking aan de laureaten om er infosessies of webinars in te blikken voor hun Zorgvinding.

 Inschrijvingen worden jaarlijkse opgestart in de maand september.  Schrijf je in op onze nieuwsbrief onderaan deze pagina om tijdig verwittigd te worden. 

Ontdek hier alle laureaten van afgelopen jaren. 

ONTDEK MEER


Waardegedreven Zorginnovaties

Samen met Fabrieken voor de Toekomst van POM West-Vlaanderen ondersteunen we vier projecten waarbij actoren uit zorgorganisaties samenwerken met start-ups, bedrijven en kennisinstellingen. Zo geven we een boost aan waardegedreven zorginnovaties (in West-Vlaanderen). De projecten behandelen verschillende aspecten binnen het zorg- en welzijnspectrum. Het gaat om: 


1. STROKE2GETHER

Voorstelling: https://youtu.be/GXFp7KHPGP8

Binnen dit project wordt een volwaardig digitaal evidenced based zorgpad ontwikkeld, toegepast en gevaloriseerd voor personen na een beroerte. In dit digitale integrale pad zal zowel medische opvolging en monitoring als therapie en gezondheidspreventie ingebouwd worden, via monitoring, educatie en coaching, live en op afstand. Hierdoor treden de patiënt en zijn/haar zorgverleners op een vlotte manier met elkaar in contact. Ook de behandelingsresultaten worden op een betrouwbare manier gedeeld en bijgestuurd. 

Een initatief van Triamant in samenwerking met AZ Groeninge, AZ Waregem, Awell, Dash Plus, Hogeschool West-Vlaanderen 

Meer informatie over het project? Contacteer Charlotte Brys van Triamant.


2. EEN AI GEDREVEN SELFMANAGEMENT APPLICATIE VOOR CHRONISCHE PATIËNTEN MET DIABETES

Voorstelling: https://youtu.be/hwW_K9338wk


Dit project zet in op het empoweren van chronische patiënten (diabetes type2) en hun mantelzorgers om op basis van een AI-gedreven buddy:

- hun eigen zorg in handen te nemen en/of 

- hen te ondersteunen om hun leefstijlaanpassingen aan te passen en/of 

- vol te houden om op die manier de therapietrouw te continueren bestendigen.  

Het uiteindelijk doel is het platform uit te breiden met educaties voor andere chronische aandoeningen zoals bv COPD, hartfalen, nierinsufficiëntie, opvolging oncologische patiënten, enz. 

Een initiatief van Aptus in samenwerking met Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en Diabetesliga 

Meer informatie over het project? Contacteer Alexander Vanwynsberghe van Aptus.


3. INNOPSY: GEÏNTEGREERDE E-MENTAL HEALTH OPLOSSINGEN OM ZORGCONTINUÏTEIT TE CREËREN BINNEN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Voorstelling: https://youtu.be/5hAWjRcmFFc


Met dit project beoogt men de continuïteit van de geestelijke gezondheidszorg te garanderen vanuit een e-health platformgebaseerd op 3 pijlers: 

(1) Koppeling van videoconsultaties aan een e-platform;

(2) Digitale content die aanvullend op behandelingen kan worden gebruikt, en die door hulpverleners kan worden beheerd in een intuïtief Content Management Systeem (CMS); 

(3) Een holistische online behandelmethodiek die ambulante behandelingen combineert met videoconsultaties en digitale content. 

Dit project is een samenwerking tussen De Hoofdzorg, Memo en de Hogeschool West-Vlaanderen.

Meer informatie over het project? Contacteer Bart De Saeger van De Hoofdzorg.

 

4. AANPASBARE BORDVERHOGER “ABETIO”

Voorstelling: https://youtu.be/i-ID2UzLmU8


Een Makerhealth oplossing waarbij een multifunctionele bordverhoger ontwikkeld wordt. Dankzij de bordverhoger wordt het eten dichter bij de mond aangeboden en wordt de handeling van eten sterk vereenvoudigd. Het geeft ook extra stabiliteit aan platte of diepe borden, kommen en tassen. Bij niet-eetlustige senioren wordt de eetlust gestimuleerd door de geuren die dichter onder de neus gebracht worden. Het versoepelt, vergemakkelijkt, verfijnt en versnelt het eetproces. Kortom de gebruiker wordt meteen veel zelfstandiger en het eten verloopt veel aangenamer voor gebruiker én personeel. 

Een initiatief van De Lovie in samenwerking met PiliPili, Vives en wzc o.l.v. Gasthuis.

Meer informatie over het project? Contacteer Dries Vandewoude van De Lovie.

 

Samen met  POM West-Vlaanderen begeleiden we deze projecten met als doel de waardecreatie binnen de zorg te verhogen. Een effectieve impact op de gezondheidsstatus van de client is immers essentieel voor de verdere vermarkting van deze producten of diensten in de gezondheidszorg. 

Via de organisatie van verschillende activiteiten wordt een open leer- en innovatie ecosysteem binnen de gezondheidszorg in de regio uitgebouwd. 

Deze vier projecten werden ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De totale kost van de vier projecten bedraagt 781.217 euro. Het project rekent op 312.486,76 euro Europese steun van EFRO.