Odoo + afbeelding en tekst


Happy Aging faciliteert met de zorgproeftuin een interactieve, real lifetestomgeving  voor bedrijven en (zorg)organisaties. Het brengt bedrijven,  zorgorganisaties, kennisinstellingen, eindgebruikers en internationale  partners samen om een antwoord te vinden op de huidige en toekomstige  noden in de zorg.  

Via diverse projecten wordt er sterk ingezet op co-creatie, innovatie, kennisdisseminatie en business development. in4care betrekt haar netwerk actief in de uitwerking van bestaande en de opstart van nieuwe projecten. Deze projecten kunnen zowel gesubsidieerde projecten als trajecten opgezet door bedrijven zijn. Hieronder vind je alvast een aantal projecten terug.

1. WISDOM OF AGE

Wisdom Of Age gaat een digitale applicatie ontwikkelen die gebruik maakt van de ervaring en achtergrond van 50-plussers, zodat zij hun kennis kunnen delen en specifieke problemen voor industriële bedrijven kunnen oplossen. Happy Aging treedt op als eindgebruikersorganisatie en verzorgt o.a. verschillende brainstorm-, co-creatie sessies en live testen van het Wisdom of Age platform met senioren als bedrijven. 

Partners: Digital Twin, Technical University of Cluj-Napoca, Yumytech, Arx iT, Institute for Ageing Research. 

Projectwebsite: About the project – Wisdom of Age


2. SOULMATE

Het Soulmate project ontwikkelt een geïntegreerde mobiliteitsoplossing die oudere personen ondersteunt bij hun verplaatsingen. Happy Aging treedt op als eindgebruikersorganisatie en verzorgt o.a. verschillende focusgroepen met mobiele en minder mobiele ouderen, bèta-testen en effectiviteitsmetingen van de geïntegreerde mobiliteitsassistent. Het project wordt financieel gesteund door het Europese AAL programma. 

Partners: ABEONA Consult, Activ84Health, University of Technology Eindhoven, Roessingh Research and Development, Slimmer Leven, FH Joanneum University of Applied Sciences, FRAISS IT, GEFAS STEIERMARK, c.c.com Moser. 

Projectwebsite: Soulmate Project (soulmate-project.eu)

3. SNOEZLE

Snoezle biedt een mobiele oplossing voor het snoezelen: een multi-sensorische beleving voor de eindgebruikers. Het product werd in eerste instantie ontwikkeld voor personen met een beperking en autisme.  In dit proeftuintraject willen we Snoezle ook aftoetsen bij een nieuwe doelgroep: personen met dementie. Via vzw Menos hebben we in de thuissituatie gebruikerstesten gedaan bij 4 personen met jongdementie en hun mantelzorgers en hebben we de ondernemer in contact gebracht met een zorgmanager om inzicht te krijgen in hoe het business model af te stemmen.

Partners : CrossCare, Licalab, EIZT, CIC 

Projectwebsite : Snoezle


4. INJECT-ID

Het gaat om een nieuwe spuit adapter voor intradermale injectie. Deze  adapter  maakt  injecties  in  de  huid  (dermis)  gemakkelijk  en  accuraat. Intradermale injectie is bruikbaar voor vaccinatie waardoor er slechts 10-20% van de dosis van het vaccin nodig is om toch een goede immuunrespons te krijgen. Dit omdat de huid heel erg rijk is aan immuun cellen.   Happy Aging voerde gebruikerstesten uit met verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis Limburg. Het prototype werd uitgetest en hun ervaringen en feedback werden gecapteerd. 

Partners : CrossCare, CIC 

Projectwebsite : CrossCare


5. Free2walk

Het gaat om een track en trace armband, een app en bijhorende website om beweegzones te creëren en toe te wijzen voor personen met jongdementie en zijn mantelzorger(s).  Happy Aging voerde gebruikerstesten uit.

Partners : CrossCare

Projectwebsite :  


6. Centraal Mobiliteitsplatform

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor ‘niet-dringend liggend ziekenvervoer’ inschakelen.  Door het gewijzigde ziekenhuislandschap, de vergrijzing en het stijgend aantal chronische patiënten, maken steeds meer mensen hier gebruik van. Maar daarmee stijgt ook het aantal lege ambulanceritten, het oneigenlijk gebruik en dus onveilige situaties voor de patiënt. Dit platform moet garant staan voor een betere afstemming van het vervoersaanbod met de noden van de patiënten. Happy Aging voert gebruikerstesten uit met betrekking tot het dispatchingsplatform met zorgactoren die een dergelijk vervoer aanvragen. 


Partners : POM Limburg, Appwise, Consortium EFRO project 1302 

Projectwebsite :  


7. URODetect Studie

Het doctoraatsonderzoek gaat over de detectie van biomerkers in urine voor de detectie van borst- en prostaatkanker. Gezonde vrijwilligers worden enerzijds gerekruteerd in kader van de protocoloptimalisatie, anderzijds in kader van een validatiestudie voor de betrokken biomerkers met focus op prostaatkanker waarvan de relevante gezonde vrijwilligers mannen van > 50 jaar zijn en borstkanker waarvan de relevante gezonde vrijwilligers vrouwen van > 40 jaar zijn. De vrijwilligers dienen enkele urinestalen te doneren en een vragenlijst in te vullen.  Happy Aging faciliteert het proces van Home Sampling en is het aanspreekpunt voor de deelnemers aan de studie. 

Partners : Novosanis 

Projectwebsite :  

7. Colli-Pee 

Het doel van dit proeftuinonderzoek is om feedback te verzamelen over een nieuw bewaarmiddel voor urine vanuit het perspectief van de eindgebruiker, d.i. de gebruiker van de Colli-Pee®. Er werden 17 deelnemers betrokken in deze studie die bevraagd werden naar hun mening over het nieuwe bewaarmiddel voor urine tijdens een interactieve feedback sessie. De deelnemers moesten zelf geen urinestaal afleveren. 

Partners : Novosanis 

Projectwebsite :  Novosanis Colli-Pee


8. Memoride 

Memoride is een op Google Streetview gebaseerde technologie, waarmee de gebruiker door een zelf gekozen omgeving kan fietsen met behulp van zijn hometrainer. Binnen dit proeftuintraject wil Memoride bekijken of deze technologie ook toepasbaar is in de thuisomgeving en welke product features waardevol bevonden worden door thuiswonende ouderen. Samen met Activ84Health leggen we Memoride Flex voor aan een 9-tal Happy Aging Experten om af te toetsen of deze nieuwe versie voldoet aan de verwachtingen en waardevol blijkt in de thuissituatie. Zij testen Memoride thuis uit gedurende 3 weken. 

Partners : Memoride (Activ84Health)  

Projectwebsite :  Memoride


9. NightWatch 

De NightWatch is een armband die door hartslag en beweging epileptische aanvallen detecteert en doorseint. Het project omhelst het testen van de impact op de patiënten en mantelzorgers van een pre-productie prototype epilepsieaanval detectie device de ‘NightWatch’ in de thuissituatie. Tijdens de impactstudie met dit pre-productie prototype wordt eveneens gekeken naar wat er aan materialen en opleidingen nodig is om een soepele brede implementatie te kunnen realiseren. Hierdoor wordt een snelle brede uitrol in Nederland en Vlaanderen mogelijk.

Partners : Liv Assured, Kempenhaeghe, Summa Zorg, LifeLABs (Slimmer Leven)

Projectwebsite :  NightWatch


 
 

10. Alma.Care - Valpredictie 

Met dit project wil ALMA.care haar tweede concept, ALMA Home, valoriseren om met behulp van wearables het valgedrag van ouderen tijdig te kunnen voorspellen én te voorkomen. Met behulp van een wearable gaat ALMA.care 24/7 het gangpatroon en het evenwicht van ouderen analyseren en op basis daarvan het valrisico bepalen. De proeftuinen, CareVille in België en EIZT in Nederland, zullen essentiële ondersteuning bieden om via co-creatie na te gaan of de doelgroep van 65-plussers onze oplossing kan en wil gebruiken en ALMA.care  tegelijkertijd via live sessies te helpen essentiële data te verzamelen om hun oplossing te valideren alvorens ze te kunnen commercialiseren.

Partners : ALMA.care,  EIZT

Projectwebsite :  Alma.care


11. Jobtime

Een virtueel loopbaanplatform om zorg erleners over verschillende organisaties heen flexibel in te zetten. Heel wat zorgverlegerns werken vandaag noodgedwongen deeltijds. Met één virtuele werkvloer wil jobtime de werkplanning over de verschillende zorginstellingen heen optimaliseren zodat er geen onderbenuttingen of tekorten meer plaatsvinden. Tergelijkertijd gaat zo de zorgkwaliteit de hoogte in. De proeftuin van Happy Aging laat toe om de input van het werkveld onmiddellijk toe te passen in de praktijk en indien nodig bij te sturen.

Partners : POM Limburg, Dehora, Zonnestraat en FamilieHulp

Projectwebsite :   


12. Otium care by Mecam

Een zorgzetel voor en door ouderen. Mecam Group produceert comfort- en zorgzetels en lanceerde een uniek concept in 2016: Otium Care. Wat is er uniek? De zorgzetel is vormgegeven door ouderen en zorgverleners. Happy Aging heeft voor het product Otium 3 co-creatiesessies georganiseerd met ouderen, mantelzorgers, verpleegkundigen, zorgkundigen, ergotherapeuten en kinesisten. In totaal hebben 30 deelnemers via co-creatie bijgedragen in de ontwikkeling van Otium By Mecam.

Partners : Otium Care by Mecam

Projectwebsite :   Crosscare


13. CardioCoach

App voor mensen met hartfalen.  CardioCoach meet parameters als bloeddruk,  gewicht, hartslag, … en verwittigt de arts via een  slim algoritme wanneer de medicatie aangepast  moet worden. Ook de patiënt thuis wordt via de app  geïnformeerd. CardioCoach herinnert patiënten er  ook aan om hun geneesmiddelen te nemen en de  patiënt kan ook communiceren met zijn arts over  mogelijke bijwerkingen en symptomen.

Partners : Remedus, Vitalsys, ZOL Jessa Ziekenhuis, POM Limburg, WZC Zonnestraal, Familiehulp, Dehora consultancy group, H. Essers & Zonen, Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond, Wit-Gele Kruis Limburg, Jessa Ziekenhuis

Projectwebsite :    ( related study )


14.Individuele medicatie voorbereiding

Vier logistieke, technologische en zorg partners sloegen de handen in elkaar en creëerden IMV pakketten (individuele Medicatie Voorbereiding) die de patiënt wekelijks voorzien met de correcte medicatie, netjes gesorteerd per dag. De patiënt wordt ondersteudn door thuisverpleging en een gebruiksvriendelijke handleiding. De real-life testomgeving van Happy Aging met echt patiënten en zorgverleners bracht meteen alle uitdagingen en oplossingen naar boven. 

Partners : H. Essers, KLAV, Wit-Gele Kruis Limburg, onderaanneming Ethilog S.A.

Projectwebsite :   


15. Samen Veilig Mobiel

Het project Veilige Mobiliteit ontwikkelt een screeningsmethodiek en training voor oudere chauffeurs. Daarnaast onderzoekt het project welke knelpunten ouderen ervaring bij het gebruik van mobiliteitsalternatieven. Het project leidde tot de oprichting van Samen Veilig Mobiel, centrum voor advies, begeleiding en training van rijvaardigheid bij ouderen.

Partners : Universiteit Hasselt, IMOB, Jessa Ziekenhuis, Inter en BVBA Dr. Lutin

Projectwebsite :  Samen Veilig Mobiel


16. Follow.me

Follow.Me is een tracking systeem dat mensen kan lokaliseren en automatisch informatie geeft als ze een bepaald gebied verlaten. Dit systeem wil de kwaliteit van leven van ouderen die lijden aan een beginnende fase van Alzheimer of dementie verbeteren. Het Follow.Me prototype werd ontwikkeld in een consortium van 9 partners met kennisinstellingen en bedrijven uit Italië, Oostenrijk, Roemenië en België. Happy Aging voorziet rechtstreeks feedback van ouderen, zorgverleners en mantelzorgers.

Partners : Wit-Gele Kruis Limburg, Licalab

Projectwebsite :  Follow.Me


17. Beeldbellen

Binnen dit project wilde men vraag en zorgbehoefte afstemmen en verbreden via zorg op afstand. Een zorgmethode die in eerste instantie geimplementeerd werd met dit project was Beeldbellen. De Happy Aging proeftuin zorgde voor input vanuit eindgebruikers omtrent gebruiksvriendelijkheid van de technologie in de thuissituatie via workshops, vragenlijsten en real life testing. 

Partners : Wit-Gele Kruis Limburg, Cubibo

Projectwebsite :  


18. Pee-Post

Vanwegen barrieres en stigma laten nog veel mensen zich niet testen op seksueel overdraagbare aandoeningen. Deze kunnen deels doorbroken worden door online, anonieme en betrouwbare testen aan te bieden in samenwerking met laboratoria. Binnen het project dacht Happy Aging mee over de ideale vormgeving van het device en process door middel van real life testen. 

Partners : Novosanis, Expertisecentrum innovatieve Zorg en Technologie. 

Projectwebsite :  CrossCare Wave 2 selectie