Over In4Care

Uw partner bij de realisatie van innovaties in zorg en welzijn.

In4care wil als Healthcare Innovation Center de actuele behoeftes in zorg en welzijn aanpakken via innovatieve projecten.

In4care wil als ledenvereniging met ondertussen +400 actoren uit zorg en welzijn (Zorgleden) en +35 geselecteerde start-ups, ondernemingen (Bedrijfsleden) én samen met intermediairen (Partners) oplossingen aanreiken door het samenbrengen van ideeën, mensen, organisaties en middelen uit de zorg- en welzijnssector, witte economie, onderwijs en patiënten(verenigingen).

In4care wil de zorg- en welzijnssector helpen zich voor te bereiden op de toekomst en integrale, kwaliteitsvolle en betaalbare zorg blijvend mogelijk maken.

Ons team