Odoo + afbeelding en tekst


Samen met  POM West-Vlaanderen begeleiden we deze projecten met als doel de waardecreatie binnen de zorg te verhogen. Een effectieve impact op de gezondheidsstatus van de client is immers essentieel voor de verdere vermarkting van deze producten of diensten in de gezondheidszorg. Via de organisatie van verschillende activiteiten wordt een open leer- en innovatie ecosysteem binnen de gezondheidszorg in de regio uitgebouwd. 

Deze vier projecten werden ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De totale kost van de vier projecten bedraagt 781.217 euro. Het project rekent op 312.486,76 euro Europese steun van EFRO. 

1. STROKE2GETHER

Binnen dit project wordt een volwaardig digitaal evidenced based zorgpad ontwikkeld, toegepast en gevaloriseerd voor personen na een beroerte. In dit digitale integrale pad zal zowel medische opvolging en monitoring als therapie en gezondheidspreventie ingebouwd worden, via monitoring, educatie en coaching, live en op afstand. Hierdoor treden de patiënt en zijn/haar zorgverleners op een vlotte manier met elkaar in contact. Ook de behandelingsresultaten worden op een betrouwbare manier gedeeld en bijgestuurd. 

Een initatief van Triamant in samenwerking met AZ Groeninge, AZ Waregem, Awell, Dash Plus, Hogeschool West-Vlaanderen 

Meer informatie over het project? Contacteer Charlotte Brys van Triamant.


 
 

2. DIABETES SELF MANAGEMENT

Dit project zet in op het empoweren van chronische patiënten (diabetes type2) en hun mantelzorgers om op basis van een AI-gedreven buddy:

- hun eigen zorg in handen te nemen en/of 

- hen te ondersteunen om hun leefstijlaanpassingen aan te passen en/of 

- vol te houden om op die manier de therapietrouw te continueren bestendigen.  

Het uiteindelijk doel is het platform uit te breiden met educaties voor andere chronische aandoeningen zoals bv COPD, hartfalen, nierinsufficiëntie, opvolging oncologische patiënten, enz. 

Een initiatief van Aptus in samenwerking met Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen en Diabetesliga 

Meer informatie over het project? Contacteer Alexander Vanwynsberghe van Aptus.

 
 

3. INNOPSY

Met dit project beoogt men de continuïteit van de geestelijke gezondheidszorg te garanderen vanuit een e-health platformgebaseerd op 3 pijlers: 

(1) Koppeling van videoconsultaties aan een e-platform;

(2) Digitale content die aanvullend op behandelingen kan worden gebruikt, en die door hulpverleners kan worden beheerd in een intuïtief Content Management Systeem (CMS); 

(3) Een holistische online behandelmethodiek die ambulante behandelingen combineert met videoconsultaties en digitale content. 

Dit project is een samenwerking tussen De Hoofdzorg, Hype en de Hogeschool West-Vlaanderen.

Meer informatie over het project? Contacteer Bart De Saeger van De Hoofdzorg.


 
 

4. AANPASBARE BORDVERHOGER “ABETIO”

Een Makerhealth oplossing waarbij een multifunctionele bordverhoger ontwikkeld wordt. Dankzij de bordverhoger wordt het eten dichter bij de mond aangeboden en wordt de handeling van eten sterk vereenvoudigd. Het geeft ook extra stabiliteit aan platte of diepe borden, kommen en tassen. Bij niet-eetlustige senioren wordt de eetlust gestimuleerd door de geuren die dichter onder de neus gebracht worden. Het versoepelt, vergemakkelijkt, verfijnt en versnelt het eetproces. Kortom de gebruiker wordt meteen veel zelfstandiger en het eten verloopt veel aangenamer voor gebruiker én personeel. 

Een initiatief van De Lovie in samenwerking met PiliPili, Vives en wzc o.l.v. Gasthuis.

Meer informatie over het project? Contacteer Dries Vandewoude van De Lovie.