Finalisten van de Zorgvinding 2022
Ontmoet onze finalisten met hun innovatieve ideeën!
19 september, 2022 door
Lore D'Hondt
| Nog geen reacties

Uit de 33 inzendingen die dit jaar voor onze Zorgvinding naar voren kwamen, had onze achtkoppige jury de moeilijke taak om er enkele finalisten uit te halen. Deze finalisten kregen de kans om op dinsdag 13 september hun idee voor te stellen aan de jury.

Maak hieronder kennis met de zeven laureaten van onze Zorgvinding 2022: Stil Bewogen, de Memo-theek, De Warme Arm, het Knipperlichtenspel, de Lichtstraat, het Smakelijk (verg)eten kookboek en het Wiegbed. Stuk voor stuk waren het vindingen die de zorg voor personen met dementie verbeteren. De winnaar krijgt naast een mooie geldprijs, een actieve ondersteuning om het idee te realiseren. Bekijk hier alle finalisten.

Een bijzonder warme dank aan de Alzheimer Liga Vlaanderen om dit samen met ons te organiseren! 


Stil Bewogen

Wanneer woorden wegvallen, blijft alleen de taal van het lichaam over. Een connectie maken met mensen met dementie is niet altijd evident. Woorden worden moeilijk of vallen weg. In Stil Bewogen komen dansers en zorg samen om dit maatschappelijk probleem, omgaan met dementie, verder te helpen op vlak van zowel fysiek als mentaal welzijn.

Zorgverleners leren onder begeleiding van professionele dansers op een vernieuwende, non-verbale manier contact leggen met mensen met dementie. Er ontstaat beweging, een intiem en warm menselijk contact, én een niet verbale communicatie die wederzijds is. 


En uit de trials met zorgprofessionals, mantelzorgers en de mensen met dementie blijkt enthousiasme. Veel enthousiasme.

“Jouw dansen met mijn vader heeft me erg beroerd. Ik kijk er naar uit om samen met hem op die manier te bewegen en elkaar op dat diep niveau te ontmoeten.” (Patricia Goemaere)


Memo-theek

Een uitleendienst voor hulpmiddelen voor mensen met dementie. De Memo-theek is een initiatief van het Infopunt dementie van WZC De Zonnewende in Meulebeke. Wij begeleiden en ondersteunen mensen met dementie en hun omgeving om zo lang en comfortabel mogelijk thuis te blijven wonen. Hulpmiddelen spelen hierbij een belangrijke rol, maar zijn vaak duur in aankoop of moeilijk beschikbaar. Ook het gebruik ervan is niet altijd evident en vraagt soms extra uitleg en in-oefentijd.

Op al deze vragen biedt de Memo-theek een antwoord. Mantelzorgers en mensen met dementie kunnen verschillende geheugenhulpmiddelen gratis ontlenen, mits het betalen van een waarborg. Bovendien voorzien we bij elk hulpmiddel een handleiding en geven we uitleg bij het gebruik en de implementatie daarvan.

De Memo-theek is meer dan het ter beschikking stellen van producten alleen. We begeleiden personen met dementie en hun omgeving en zetten maximaal in op het behoud van autonomie op een comfortabele en veilige manier. 


De Warme Arm

Een ziekenhuisopname kan zeer stresserend zijn voor patiënten met vergevorderde dementie. Weg uit hun gekende thuisomgeving ervaren ze sneller onrust, zowel motorisch als verbaal, maar ook angst en depressie.

De Warme Arm, een gehaakte arm en hand, biedt rust, genegenheid en activiteit aan deze onrustige personen met dementie. We vereenvoudigden een bestaand patroon van onze noorderburen en voegden herkenbare bezittingen zoals een armband, hemd, knopen of zelfs de geur van een partner toe. Hiermee spelen we in op de zintuigen die bij mensen met vergevorderde dementie vaak wel nog goed zijn nl. tast en geur. Door de warme arm krijgen de patiënten vertrouwde en rustgevende prikkels die een positief effect hebben op voorgenoemd gedrag.

De patiënten nemen de Warme Arm na ontslag mee naar huis zodat ze er daar ook ten volle van kunnen blijven genieten.


Het knipperlichtenspel

Palliatieve zorg wordt vaak té laat toegepast, ook en misschien nog vaker bij mensen met dementie.  De focus ligt vaak op sterven terwijl palliatieve zorg net een therapie is om de kwaliteit van LEVEN te verhogen (pijn, levensplanning, informeren, ontspanning,…).

Met het knipperlichten spel ontdekken formele en informele zorgverleners (professionals en mantelzorgers) dé soms subtiele knipperlichten die wijzen op de nood aan dialoog rond dit thema.  Hierdoor is palliatieve zorg/therapie vroeg bespreekbaar én zal het LEVENskwaliteit toevoegen en niet enkel toegepast wordt bij een levenseinde.


De Lichtstraat

De lichtstraat is een slimme verlichting die mensen met dementie en cognitieve problemen een houvast biedt in verschillende individuele situaties.

De lichtstraat verlicht de  juiste weg, de juiste plaatsen op verschillende manieren. De verlichting  stimuleert de zelfstandigheid, het zet in op welbevinden doordat het angst reduceert en behoudt de vrijheid doordat fixatie kan vermeden worden. Het is de oplossing voor zowel de persoon zelf als voor zijn leefomgeving zoals medebewoners, mantelzorgers en medewerkers. Door zijn moeiteloos integreren in de leefomgeving, het individueel aanpasbaar zijn en flexibel model is het eenvoudig in gebruik. Zijn subtiele aanwezigheid maakt dat het niet stigmatiserend is.

De lichtstraat is meer dan een eenvoudig hulpmiddel, het zet in op ombuigen van gedrag naar een positieve gevolgen voor zichzelf en zijn leefomgeving.


Smakelijk (verg)eten

‘Smakelijk (verg)eten’ is een kook- en vooral doeboek. Het zorgt voor houvast en herkenning bij het samen (voor)bereiden van de eigen maaltijden. Daarnaast zorgt het voor verbinding tussen de persoon, zijn omgeving en zorgverleners bij het maaltijdgebeuren.

Dit doen we door communicatie te vereenvoudigen maar ook gewoonten, noden en wensen rond het maaltijdgebeuren op een eenvoudige manier te visualiseren. Ons doeboek is modulair opgebouwd en daardoor volledig te personaliseren. Je hebt geen voorkennis nodig om het doeboek te gebruiken.

Want, net als voor iedereen, is ook voor (thuiswonende) personen met dementie het maaltijdgebeuren een belangrijk onderdeel van élke dag.De uiteindelijke winnaar:

De inzendingen waren zeer divers en de jury was erg onder de indruk van het enthousiasme van de indieners met een groot hart voor de zorg en de mens met dementie.

Het is onmogelijk om zulke verschillende ideeën mathematisch met elkaar te vergelijken. Daarom werd na een scoring door de juryleden een uitgebreide discussie gevoerd om in consensus tot een winnaar te komen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de huidige oplossing maar ook naar de oorsprong ervan, het potentieel en de schaalbaarheid van een idee. Dit alles in de geest van de Zorgvinding van In4care, bottom-up innovatie en co-creatie stimuleren en opschalen van goede ideeën faciliteren.

Alle finalisten brachten stuk voor stuk knappe innovaties met potentieel naar voor en de jury wenst ze dan ook expliciet te feliciteren. Maar uiteindelijk kan er slechts één laureaat zijn.... De jury koos voor de 'Lichtstraat' van wzc Samen Campus Wakken als laureaat van de Zorgvinding 2022. 

Zij ontvangen vanwege Alzheimer Liga Vlaanderen €10.000 én een coachingstraject door In4care vzw (i.s.m. Alzheimer Liga Vlaanderen) om hun Zorgvinding verder uit te werken en zo ook voor andere zorgorganisaties beschikbaar te maken. 

De lichtstraat is een eenvoudige oplossing door een combinatie van ledstrips en geleidende latten om bewoners met dementie te leiden bij dwaalgedrag, desoriëntatie en nachtelijke bewegingen. Deze oplossing is niet uniek maar de manier waarop ze door de zorgmedewerkers in WZC Samen wordt ingezet is dat wel. De inzet van de indieners om hun bewoners met dementie maximale autonomie te gunnen (in tegenstelling tot fixatie) en de passie waarmee dit idee werd uitgewerkt hebben de jury erg getroffen. Met eenvoudige middelen en heel wat kennis werden varianten van de lichtstraat gebouwd met een bepaald doel (geleiding, indirecte verlichting, dag-nacht ritme, oriëntatie). De jury meent ook dat dit idee makkelijk, snel en op een betaalbare manier herbruikbaar is in vele zorginstellingen, maar ook daarbuiten, en dat met de hulp van In4care coaching een wezenlijke impact kan worden gecreëerd. Daarbij is met name niet het materiaal maar de opgedane kennis en ervaring cruciaal.


Nico De fauw, CEO In4care vzw: "Wanneer we spreken over innovatie dan denkt men bijna automatisch aan technologieën als Artificiële Intelligentie, Virtual Reality, apps of andere complexe oplossingen. Het is net daarom dat vele zorgorganisaties niet goed weten hoe innovaties te kiezen, implementeren en er intern het nodige draagvlak voor te vinden. De laureaat van de Zorgvinding 2022 is echter een heel mooi voorbeeld van een oplossing die van op de werkvloer (bottom-up) door de medewerkers is geïnitieerd, uitgewerkt en geïmplementeerd.  Ontstaan vanuit een concrete nood en die nu zowel de bewoner met dementie, de mantelzorger als medewerkers op een fantastische manier ondersteunt. We gaan met het In4care team er de komende periode voor zorgen dat deze oplossing en methodiek verspreid kan worden binnen Vlaamse welzijns- en zorgsector."

Rudy Poedts, directeur Alzheimer Liga Vlaanderen:  "Het was een aangename verrassing dat er voor het thema dementie meer dan 30 inzending waren. Ook bij die niet op de shortlist zijn geraakt waren er schitterende ideeën bij. We zijn ervan overtuigd dat sommige projecten nadien nog zullen worden opgepikt en zo de weg naar realisatie nog zullen vinden. Gezien meer dan 70% van mensen met dementie nog thuis worden opgevangen, hopen we van harte dat de ‘Lichtstraat’ ook daar een toepassing kan vinden. Alzheimer Liga Vlaanderen is super trots dat deze Zorgvinding dementie mee gekozen werd door de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie en mantelzorgers. Zingeving en betrokkenheid zijn waarden die we als organisatie hoog in het vaandel dragen."

Rita Barilla, gedelegeerd bestuurder GVO groep: “De Woonzorggroep GVO bezorgt medewerkers heel wat vrijheid om eigenaarschap te tonen. Er is 1 criterium waar innovatie zeker aan moet voldoen en dat is dat het ook de bewoner ten goede moet komen.

Lore D'Hondt
19 september, 2022
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten

Lees volgende
Zorgvinding 2022