Action Paper #Hospital2050
Het ziekenhuis van overmorgen is een gezondheidssysteem
29 november, 2018 door
Action Paper #Hospital2050
In4care vzw, Nico De fauw
| Nog geen reacties

Najaar 2018 organiseerde In4care een tweedaagse met als thema het "ziekenhuis van de toekomst". Dit resulteerde uiteindelijk in een Action Paper #Hospital2050. Het hoe en waarom kan je in de inleiding (zie hieronder) lezen.

Benieuwd naar de volledige Action Paper #hospital2050? Je kan deze hieronder downloaden. Uiteraard zijn we benieuwd naar je feedback maar vooral naar hoe jij je steentje hiertoe zal bijdragen!

Klik hier onder op het icoontje om down te loaden.


Voorwoord

In de jaarplanning 2018 van In4care stond veel op de agenda, maar een nota schrijven over het “ziekenhuis van de toekomst?” 

Natuurlijk hebben alle initiatieven die we met In4care opzetten om onze leden tot doel om onze leden te laten kennis maken met innovaties en, beter nog, deze ook daadwerkelijk te implementeren op de werkvloer. Zo zetten we concrete stappen in de richting van de zorg van de toekomst.

Maar een paper schrijven? Neen, dat paste niet in het plaatje. Al was het maar omdat we een focus hebben op mensen bij elkaar brengen, innovaties realiseren, het verschil maken en snel overgaan tot actie.

Tot er een aanbesteding van minister Vandeurzen in de bus viel met als thema: een verkennend onderzoek naar hoe het ziekenhuis van de toekomst er kan uitzien in 2030 en in 2050 en naar hoe alle betrokken partners zich daarop kunnen voorbereiden. 

Ik heb bijna anderhalf jaar geleden met mijn Raad van Bestuur afgesproken dat we van alles zouden proberen. Startupgewijs ondervinden wat werkt en wat niet, wat onze leden nodig hebben, welke leemtes precies moeten opgevuld worden, etc. Al dat voorbereidend werk is uitgemond in de beslissing om in te tekenen op de opdracht. 

Ons opzet daarbij bestond er niet in om een zoveelste literatuurstudie te publiceren. Veeleer wouden we verdergaan op het elan dat In4care zo kenmerkt: heel concreet en samen met onze (intersectorale zorg- en bedrijfs-) leden en partners een actiegerichte invulling geven.

We hebben de opdracht niet binnengehaald… Maar de goesting bij onze leden om hier toch mee aan de slag te gaan was zo groot, dat hebben we beslisten om hier toch werk van te maken.

Zo hebben we 30 betrokken partijen, influencers, mensen met ideeën gedurende twee dagen samengebracht. Het programma was goed gevuld, meer dan goed zelfs, om tijdens die twee dagen zoveel mogelijk levensvatbare ideeën uit de grijze massa van onze deelnemers te pitsen. De tweedaagse denkoefening werd voorbereid door Bart Collet en gemodereerd door Mario Huyghe, beide lid van het In4care-team, die uitstekend werk hebben geleverd.

Welke zorg de deelnemers in 2050 dan zouden willen krijgen, namen we als uitgangspunt van de tweedaagse denkoefening. Het gros van de deelnemers zal dan zelf hulp- en/of zorgbehoevend zijn. Ideegeneratiesessies werden verrijkt met videogesprekken met gesprekken van over de hele wereld, een pilots table met startups en andere ondernemingen, etc. Eén van die ondernemingen (i.c. Ontoforce) werd overigens recent uitgeroepen tot scale-up van het jaar. Aan het einde van de tweedaagse werden de resultaten afgetoetst bij stakeholders van de Vlaamse en federale overheid. Het klassieke ontspanningsmomentje tussendoor resulteerde in een flinke workout. Expect the unexpected. Eén van onze credo’s.

Het opzet was geslaagd. De tweedaagse leverde een schat van informatie en ideeën op. Die hebben we gebundeld in deze “action paper”. Geen whitepaper, groenboek of wat dan ook. Wel concrete handvatten, actiepunten waar je als directie zo mee aan de slag kan. Om zo het ziekenhuis van de toekomst – en bij uitbreiding de zorg in zijn geheel – vorm te geven. Samen. 

In4care is hierbij uw enthousiaste partner, en reikt graag de nodige bouwstenen en puzzelstukjes aan.

Nico De fauw

Directeur In4careAction Paper #Hospital2050
In4care vzw, Nico De fauw
29 november, 2018
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten