Scale-Up4Rehab

In4Care vzw is partner van Interreg North-West Europe programma NWE0100082 'Scaling-up virtual rehabilitation in the NWE-region, Scale-Up4Rehab', goedgekeurd en gefinancierd door de Europese Commissie.

Revalidatie speelt een belangrijke rol bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van de bevolking, evenals de algehele efficiëntie en duurzaamheid van gezondheidssystemen. Door de vergrijzing van de bevolking zal het aantal personen dat revalidatie nodig heeft toenemen, terwijl er een tekort is aan medisch personeel. Momenteel is de toegang tot revalidatie zowel tussen als binnen landen ongelijk. Technologie biedt de mogelijkheid om efficiënte zorg te bieden en toegang te geven tot gespecialiseerde revalidatiezorg, ongeacht de locatie van een patiënt. Verschillende vormen van revalidatietherapie met behulp van virtuele technologieën vinden al plaats. Echter, deze digitale toepassingen worden alleen lokaal gebruikt en er wordt geen gebruik gemaakt van schaalvoordelen. Transnationale samenwerking is nodig om deze schaalvoordelen te bereiken en de digitale transformatie van de revalidatiesector naar een hoger niveau te tillen. Om gelijke toegang tot revalidatiezorg te waarborgen en de veerkracht van gezondheidssystemen te bevorderen, zal dit project een belangrijke stap zetten in de digitalisering van de revalidatiesector door als eerste een open virtuele revalidatie 'kliniek' in de NWE-regio te bouwen, waar bestaande virtuele revalidatietherapieën worden opgeschaald. Er zullen 8 regionale pilots (NL/DE/IR/LU) worden geïmplementeerd als showcases, waarin revalidatieprofessionals in verschillende zorginstellingen virtuele revalidatie integreren in hun dagelijkse praktijk. Daarnaast zullen er capaciteitsopbouwactiviteiten worden uitgevoerd.


Belangrijkste resultaten:

 • Een operationele open virtuele revalidatiekliniek met minimaal 12 virtuele revalidatie-interventies

 • 8 afgeronde pilots waarin revalidatiebeoefenaars de virtuele revalidatiekliniek hebben gebruikt om verschillende virtuele revalidatie-interventies te integreren in hun dagelijkse praktijk en minimaal 280 patiënten thuis hebben bereikt met hun revalidatie

 • Een pakket van capaciteitsopbouwactiviteiten voor patiënten, zorgverleners en bedrijven.


Lead partner: Sint Maartenskliniek

Projectpartners:

 • Université de Lille 1 (Sciences et Technologies)

 • St. Mauritius Therapieklinik

 • University College Cork

 • Health Valley Netherlands

 • Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation

 • University College Dublin

 • Tilburg University

 • Eurasanté

 • Radboud universitair medisch centrum

 • Roessingh Research and Development

 • UniKlinik RWTH Aachen

 • In4care


Programmawebsite: https://scale-up4rehab.nweurope.eu
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/scaleup4rehab