Nieuwe directeur In4Care VZW
31 juli, 2018 door
Nieuwe directeur In4Care VZW
In4care vzw, Administrator
| Nog geen reacties


Met genoegen kunnen wij u meedelen dat de raad van bestuur van de vzw in4care beslist heeft over te gaan tot de benoeming van de heer Nico De fauw als directeur. Tegelijkertijd wordt de heer De fauw door de raad van bestuur van de cvba Bedrijvencentrum 10 (BC10) aangesteld als directeur.

Binnen de vzw in4care zal Nico zich enerzijds als aanspreekpunt en matchmaker positioneren voor éénieder die in zorg en welzijn innovaties wil ontwikkelen en implementeren. Anderzijds zal hij met in4care mee de schouders zetten onder het stimuleren van een innovatief klimaat binnen de gezondheidszorg met het uiteindelijke doel daadwerkelijk vernieuwende projecten te realiseren door het samenbrengen van mensen en middelen. Hierbij staan de noden en behoeften van de patiënt, bewoner of cliënt, centraal.

Nico studeerde Psychologische & Pedagogische Wetenschappen aan de Gentse Universiteit. Na enkele jaren klinisch werk te hebben verricht als psycholoog verdiende hij zijn sporen als leidinggevende en projectmanager met een grote feeling voor marketing, communicatie en innovatie. Als expert op het vlak van suïcidepreventie en grote bezieler van 'Werkgroep Verder', werd hij door Vlaams minister J. Vandeurzen gevraagd om het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie uit te werken, wat momenteel in uitvoering is. Daarna werd Nico in 2011 stafmedewerker bij zorgorganisatiekoepel Zorgnet-Icuro, waar hij o.a. zijn schouders zette onder de erkenning van psychologen, de aanpak van burn-out en de impact van nieuwe media/technologie op de toekomst van de zorg. In 2014 (tot nu) werd hij algemeen directeur van CGG PassAnt, waar hij geprezen werd omwille van zijn leiderschapsstijl, open communicatie en visie.

U kan contact opnemen met Nico via: nico.defauw@in4care.be

Odoo CMS - een grote afbeelding
Nieuwe directeur In4Care VZW
In4care vzw, Administrator
31 juli, 2018
Deel deze post
Archief
Aanmelden om een reactie achter te laten