Project Stap voor Stap: Zorgvinding winnaar 2017

Project Stap voor Stap: Zorgvinding winnaar 2017

Ogenschijnlijk eenvoudige taken zijn soms erg complex. Bij voorbeeld voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met een beperking of mensen met psychiatrische problemen. Ze missen structuur om de verschillende stappen van een taak zoals de was insteken of een eitje bakken te onthouden.

De begeleiders van Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniëhuis werkten daarom stappenplannen uit die met de hulp van een student in een handige app werden gegoten. Het helpt de gebruiker stap voor stap om zelfstandig en op ene niet-stigmatiserende manier een taak uit te voeren. Een taak die bovendien gepersonaliseerd kan ingesteld worden door de begeleiding. De app maakt gebruik van tekst, beeld en spraak.

Via de Zorgvinding 2018 zal gepoogd worden dit instrument te verfijnen, professionaliseren en zo matuur/gebruiksklaar te maken voor een brede groep collega’s, bewoners en andere organisaties.