Project Doededoze : Zorgvinding winnaar 2017

Project Doededoze : Zorgvinding winnaar 2017

Project Doededoze : Zorgvinding winnaar 2017

Via d’oede doze kan je ervaren hoe het is om oud te worden.

De ervaringsdeskundgen van Mentor VZW laten je dit aan de lijve ondervinden via een aantal inleefopdrachetn en een set van hulpmiddelen die ouder worden simileren. Het gaat over minder goed zien, minder goed horen, problemen met fijne en grove motoriek, slikproblemen, dementie,…

De gebruiker van de educatieve toolbox beleeft een waar AHA-moment. Het AHA-moment is bedoeld om meer respect en geduld op te brengen voor mensen die deze kwaaltjes bezitten. Binnen de zorgsector kan dit vertaald worden in meer respectvolle zorg en menswaardige omgang. De focus van een inleefsessie is om zich in te leven in de situatie van de zorgvrager of stil te staan bij de huidige verleende zorg.

In4care steunt Mentor VZW in een poging om deze unieke beleving ruimer beschikbaar te maken bij haar leden in de zorgsector. Daarvoor wordt geïnvesteerde in een update van het materiaal en in ‘train the trainer’ educatie om zo een breder publiek zorgverstrekkers te bereiken.

http://www.vzwmentor.be/doededoze