Project Digitaal Johari Venster: Zorgvinding Winnaar 2017

Project Digitaal Johari Venster: Zorgvinding Winnaar 2017

Binnen de welzijns -en gezondheidszorg  wordt wel vaker gebruik gemaakt van het Johari venster. Het Johari-venster geeft zicht op waarover je communiceert en hoe je je aan anderen presenteert.   Het is dus een middel om de communicatie te verbeteren door beter te begrijpen hoe je zelf overkomt op anderen. 

Het Johari-venster heeft vier kwadranten:


Bekend aan jezelf

Onbekend aan jezelf

Bekend aan anderen

Open ruimte

Blinde vlek

Onbekend aan anderen

Verborgen gebied

Onbekend gebied


•    De open ruimte is aan beiden bekend, hier kan over gecommuniceerd worden.

•    De blinde vlek is wel bekend aan anderen, maar niet aan jezelf. Voorbeelden hiervan zijn als iemand vaak een bepaald stopwoord gebruikt, of als iemand een slechte adem heeft.

•    Het verborgen gebied houden mensen bewust verborgen voor anderen.

•    Het onbekende gebied is zowel voor jezelf als anderen onbekend, en daarmee geen onderwerp van communicatie.

Binnen Tonuso vzw werd een digitaal instrument ontwikkeld dat toeliet deze oefening te maken via een keuze van adjectieven. Dit instrument was echter onvoldoende afgewerkt om bruikbaar te zijn voor een breed publiek.

Dankzij de Zorgvinding 2017 prijs kan Tonuso dit instrument verbeterenen finaliseren om zo gratis ter beschikking te stellen aan vele hulpverleners en zorgverstrekkers binnen het In4Care netwerk.