Interfacen

Interfacen

In4care wil als een scharnier fungeren tussen:

1. enerzijds onze leden onderling nl. organisaties actief in de welzijns -en gezondheidszorg

2. anderzijds onze leden (zowel individueel als (inter)sectoraal) en start-ups, ondernemingen, overheid, onderwijs.

Doel is de juiste mensen en middelen bij elkaar te brengen om samen innovatieve projecten te realiseren. 

Onze Partners