Innoveren

Innoveren

In4care wil een katalysator  en doe-tank zijn voor innovatieve projecten. Doelstelling is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van zorg- en welzijnsinstellingen, innovatieve oplossingen aan te bieden.

In4care wil een single point of contact voor wie bezig is met innovaties in zorg en welzijn.

•Ideeën & projecten verzamelen, selecteren, becommentariëren en optimaliseren
•Pilot/proeftuin opzetten (leden laten participeren & feedback geven)
•Innovaties opschalen en verspreiden (met ledenvoordeel)

In4care wil een draagvlak creëren binnen zorg en welzijn voor innovaties. Samen nadenken en vorm geven aan de gezondheidszorg van de toekomst.

In4care wil zich concentreren op 5 domeinen:

1. Organisatiemodellen voor de zorg- en welzijnssector van morgen

 • Stimuleren van samenwerking tussen de diverse actoren in de zorg- en welzijnssector, vertrekkend vanuit de zorgnood (transmurale, horizontale netwerken, etc.)
 • Creëren van oplossingen die samenwerking faciliteren en die inspelen op de veranderingen in onze omgeving (regelgeving, financieel kader, veranderend verwachtingspatroon van stakeholders, etc.)
 • Faciliteren van de invoering van deze nieuwe vormen van (samen)werking en hiervoor de nodige ondersteunende instrumenten creëren (zoals een roadmap, tools voor change management, etc.)
 • Detecteren en laten ontwikkelen van ‘new business’ voor organisaties die in volle verandering zijn en zichzelf (deels) moeten afbouwen, waarbij er ruimte kan vrijkomen om andere rollen in te vullen.
 • Zoeken naar een zo optimaal mogelijke combinatie van de sterktes van zowel de non-profit als de commerciële spelers.

2. Uitwerken & optimaliseren van zorg- en zorgondersteunende processen

 • Identificeren, analyseren en nadien optimaliseren van die processen (klinische paden, hotelfuncties, etc.)
 • Ontwikkelen en implementeren van methodes en tools die deze processen effectief verbeteren (o.a. door invoering van Lean Management)
 • Organiseren van de nodige ondersteuning om deze verbeteringen concreet door te voeren

3. Wendbare (zorg)organisaties

 • Creëren van opleiding en coaching voor medewerkers en leidinggevenden, zodat zij mee vorm kunnen geven aan nieuwe evoluties, verandering en innovatie zelf kunnen initiëren en implementeren en optimaal gebruik kunnen maken van ICT en technologie
 • Ontwerpen van een aantrekkelijke werkomgeving om bestaande medewerkers te behouden en nieuwe high potentials te kunnen aantrekken

4. Inzetten van ICT voor de zorg- en welzijnssector (van morgen)

 • In kaart brengen en optimaliseren van mogelijkheden rond datacaptatie, -opslag en -distributie
 • Ontwikkelen en implementeren van een werkend kader voor databescherming en privacy
 • Creëren van interconnectiviteit tussen bestaande en nieuwe toepassingen en gegevensbronnen
 • Creëren van slimme apps, tools, etc. die ‘levenslang thuis wonen met zorg’ mogelijk maken

5. Inzetten van technologie voor de zorg- en welzijnssector (van morgen)

 • Verhogen van de efficiëntie van zorg- en zorgondersteunende taken via technologie
 • Aanwenden van technologie om bestaande taken sneller, eenvoudiger en correcter te laten verlopen, zodat medewerkers zich kunnen concentreren op hun echte toegevoegde waarde
 • Verlagen van de zorgafhankelijkheid van patiënten en dus hun autonomie verhogen door het inzetten van technologie die aangepast is aan hun zorgnood.

 

In4care ontwikkelde een INNOVATIEAUDIT i.s.m. het Innovatiecentrum.