WORD LID VAN IN4CARE!

U kan op 3 manieren deel uit maken van de In4care community: Zorglidmaatschap, Bedrijfslidmaatschap en Partnership. Op basis van de informatie hieronder kan u uw keuze maken en in het inschrijvingsformulier als dusdanig kenbaar maken. Het is uiteindelijk de Raad van Bestuur van In4care die de definitieve beslissing neemt over (de soort) lidmaatschap.

ZORGLIDMAATSCHAP (gratis* in 2018)

Voor organisaties die rechtstreeks met cliënten, patiënten, bewoners werken en behoren tot één van onderstaande subsectoren:

Algemene of Universitaire ziekenhuizen

Geestelijke Gezondheidszorg: Psychiatrische ziekenhuizen | PVT | Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) | Beschut wonen

Ouderenzorg: Woonzorgcentra | Serviceflats | Dagverzorgingcentra

Thuiszorg: Huisarts | Thuisverpleging | Thuishulp

Ondersteuning voor mensen met een handicap: Centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS)| diensten ondersteuningsplan (DOP) | Multifunctionele Centra (MFC) | diensten rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) | tehuizen werkenden/niet-werkenden | Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)

Kinderopvang 

Organisaties voor bijzondere jeugdzorg

*Zorgleden die toetreden tot in4care in 2018 kunnen genieten van alle voordelen, maar hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

BEDRIJFSLIDMAATSCHAP* (mogelijk vanaf 2018)

Voor leveranciers van diensten en producten aan onze zorgleden.

Opgelet. Als dit gebeurt vanuit een kostendelende vereniging of als een vzw zonder commercieel doel / zonder winstdoelstelling dan kan men geen bedrijfslid worden maar kunnen de eigen leden zorgorganisaties toetreden als zorglid.

Er is een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage op basis van het aantal werknemers. Tarieven op aanvraag.

*Bedrijfsleden kunnen genieten van alle voordelen (m.u.v. van de leadership meetings), maar hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.

PARTNERSHIP

Voor organisaties die een toegevoegde waarde creëren voor In4care (en haar leden)  door het ondersteunen en samen opzetten van activiteiten.

Wat kan lidmaatschap bij In4care u bieden?

• Laat je inspireren door een netwerk van collega’s uit de zorg- en welzijnssector, witte economie, onderwijs en patiëntenverenigingen. Allen met dezelfde passie en focus: innovatie.

• Je bent als eerste geïnformeerd over innovatieve oplossingen, boeiende events, projectoproepen, nieuwe beleidslijnen. Je ontvangt ook exclusief onze Healthskouts nieuwsbrief (i.s.m. Prof. Koen Kas)

• We toetsen jouw innovatieve ideeën op relevantie en haalbaarheid, vervolgens zetten we pilots op. Alles Met de klemtoon op: doen!

• Patients included! Uiteraard.

• Ondersteunen van jouw ondernemerschap door het aanbieden van coaching, een netwerk en zelfs werkruimte in ons eigen bedrijvencentrum BC10.

• Informatie over en toegang tot financiële stimuli, want koken kost geld.

• Exclusief inschrijven op de projectoproep van In4Care

• Toegang tot het lerend netwerk van innovatiemanagers

• Korting op de activiteiten die door In4care worden georganiseerd

En nog zoveel meer....

  • {{ message }}
  • {{ event_message }}