Aanbod

Interfacen

Interfacen

In4care wil scharnieren en matchmaker zijn tussen onze + 400 zorgleden, bedrijfsleden, partners, ondernemingen, overheden, kennisinstellingen e.a.

Innoveren

Innoveren

In4care wil een single point of contact zijn voor wie wil innoveren in zorg en welzijn. Kernwoorden zijn SAMEN en DOEN.

Incuberen

Incuberen

In4care wil in ons eigen bedrijvencentrum BC10 de nodige ruimte, ondersteuning en netwerk aanbieden voor starters en ondernemingen.

Investeren

Investeren

In4care wil als actieve partner betrokken bij innovatieve trajecten ook eigen middelen investeren en waarde creëren.