Aanbod

Interfacen

Interfacen

In4care wil scharnieren en matchmaker zijn tussen onze 320 leden en ondernemingen, overheden, kennisinstellingen e.a.

Innoveren

Innoveren

In4care wil een single point of contact zijn voor wie wil innoveren in zorg en welzijn.

Incuberen

Incuberen

In4care wil de nodige ruimte, ondersteuning en netwerk aanbieden voor starters en ondernemingen.

Investeren

Investeren

In4care wil als actieve partner betrokken bij innovatieve trajecten eigen middelen investeren en waarde creëren.